Sen na dziś – Gwiazdy

Widzieć we śnie gwiazdy – spełnienie życzeń pomocą przyjaciół.

Gwiazdy są jasne – szczęście lub korzyść i radość będzie udziałem twojej rodziny.

Gwiazdy mało wyraźne – słaba nadzieja.

Spadające – niespodziewane, szczęśliwe zdarzenie.

Gwiazdy przyćmione – niebezpieczeństwo.

Gwiazda wieczorna – tęsknota.

Ważne liczby na dziś – 93, 51, 34