Sen na dziś – Morze

Widzieć spokojne morze – jest dobrym znakiem.

Wzburzone morze – niepowodzenia.

Pływać po spokojnym morzu – wszystkie zamierzenia i życzenia zostaną spełnione. Sen ten oznacza miłe narzeczeństwo, które zakończy się szczęśliwym małżeństwem.

Burzliwe morze – szczęśliwa i korzystna podróż.

Wpaść do morza –  wielki przypadek.