Home » Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi by Ghazali Basri
Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi Ghazali Basri

Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi

Ghazali Basri

Published 1994
ISBN : 9789679400625
Paperback
180 pages
Enter the sum

 About the Book 

Prakata.Kata Pengantar.Singkatan.Senarai Peta.Bab 1. Sejarah Perkembangan Agama Kristian Dan Gerakan Kristianisasi Di Malaysia.Bab 2. Gerakan Misionari: Huraian Dari Segi Teologi Dan Psikologi Penyebarannya.Bab 3. Peranan Badan-Badan Misionari: SatuMorePrakata.Kata Pengantar.Singkatan.Senarai Peta.Bab 1. Sejarah Perkembangan Agama Kristian Dan Gerakan Kristianisasi Di Malaysia.Bab 2. Gerakan Misionari: Huraian Dari Segi Teologi Dan Psikologi Penyebarannya.Bab 3. Peranan Badan-Badan Misionari: Satu Tinjauan.Bab 4. Reaksi Orang Kristian Terhadap Dasar Islamisasi Di Malaysia.Bab 5. Agama Kristian Di Kalangan Orang Asli Di Perak: Satu Kajian Kes.Bab 6. Perkembangan Kristian Di Sarawak Satu Kajian Kes.Bab 7. Perkembangan Kristian Di Negara Brunei.Bab 8. Gerakan Kristian Di Nigeria: Satu Kajian Kes.Bab 9. Gereja Penyatuan (Unification Church): Satu Pengenalan.Penutup.Lampiran a. Nama-Nama Pertubuhan Krtistian Di Sarawak.Lampiran b. Laporan Lawatan Ke Beberapa Buah Kampung Di Daerah Simunjan Serian, Tebedu Dan Lundu Dalam Rangka Meninjau Gerakan Kristian 12hb Hingga 5hb Julai 1982.Lampiran c. Isa Dalam al-Quran Dan Injil.Lampiran d.Rujukan.Indeks.